Si želite varnega in odličnega poslovanja, brez morebitnih tveganj? Obiščite www.loris.si in si preberite, kako si lahko z revizijo zagotovite prav to, torej varno in uspešno poslovanje.

Zdi se, da javnost oziroma družba kot celota ni najbolj naklonjena reviziji. Splošno prepričanje je, da gre za neke vrste notranje policaje oziroma nadzornike, ki budno spremljajo vsako delo in preverijo čisto vsako malenkost. A v resnici je to zelo uporaben in učinkovit način, sploh pri proračunskih uporabnikih, da pridete do neodvisnih zagotovil, ki poskrbijo za varovanje in poslovanje podjetja pred morebitnimi tveganji, obenem pa vam revizor poda tudi priporočila, ki izboljšajo vaše poslovanje in posledično pridobite več dobička.

Revizor naredi zagotovila za delovanje notranjih kontrol, ukrepov za obvladovanje tveganja in priporočila za morebitne izboljšave. Ponavadi pregleda posle, projekte in dogodke, ki ste jih izvedli v preteklosti, da svoje delo opravi kar se da učinkovito, pa mora imeti zagotovljeno tudi ustrezno delovno okolje. Revizija je nepristranska in neodvisna, poda pa vam zagotovila in svetovanja, na kakšne načine lahko izboljšate poslovanje in pridobite na dodani vrednosti. Pomaga vam, da uresničite začrtane cilje.

revizija

Revizija je obvezna za tiste proračunske uporabnike, katerih letni proračun ne presega 2.086 milijona evrov na leto, ostali proračunski uporabniki pa morajo na obisk revizorja pristati najmanj enkrat v obdobju treh let. Revizijo lahko kot podjetje izvedete sami, lahko pa najamete zunanjega izvajalca, ki bo storitev naredil v celoti.

V javnosti je revizija predstavljena kot orodje, ki prvenstveno kaznuje organizacije ali posameznike, če pri svojem ogledu opazi določene nepravilnosti. To je vsekakor lažna predstava. Gre za sprejemanje ukrepov, ki preprečujejo tveganja, in sicer tako, da poda ustrezne izboljšave v poslovanju podjetja, to pa krepi njegovo vrednost. Poteka na področju elektronskega poslovanja in arhiviranja, pri internih aktih, javnih naročilih, na kadrovskih področjih, pri občinskih proračunih, pri varovanju osebnih podatkov in še na vrsti drugih področij.