Moderne raziskave in napredki v znanosti se dogajajo v laboratorijih. Tam je potrebna ustrezna oprema, da lahko znanstveniki izvajajo eksperimente v kontroliranem okolju. Med bolj pomembno opremo v laboratoriju spada tudi inkubator https://celab.si/inkubator/. Tu seveda ne gre za inkubatorje za novorojenčke, ampak za inkubatorje, kjer se hranijo mikroorganizmi. Inkubatorji so pomemben del laboratorijev v vseh večjih področjih, kot so kozmetika, farmacija in živilska industrija. Obstaja več vrst inkubatorjev in vsak je primeren za določene raziskave, ki za svoj napredek potrebujejo določeno okolje. Tako lahko inkubatorji zadržujejo stalno temperaturo in ne pustijo, da bi zunanji vplivi vplivali na končne rezultate.

inkubator

Kaj so inkubatorji?

Inkubator je laboratorijska oprema, ki ga znanstveniki uporabljajo za svoje raziskave. Najbolj pomembna lastnost inkubatorjev je, da zadržijo določeno okolje za razvoj mikroorganizmov. Pri nekaterih raziskavah morajo primerki stati v mrzlem ali vročem okolju. Inkubator omogoča, da je v notranjosti vedno stalna temperatura. Tako zunanji dejavniki ne vplivajo na končne rezultate.

Nekateri inkubatorji imajo poleg zadrževanja stalne temperature tudi dodatne lastnosti. Lahko v notranjosti uravnavajo vlago, ki bo vplivala na razvoj mikroorganizmov. Nekateri inkubatorji imajo tudi možnost, da v notranjost dovajajo CO«, ki bo vplival na shranjene primerke. Inkubatorji se razlikujejo tudi glede dovajanja zraka v notranjost, da bo za raziskavo najbolj primerno. Možnosti je torej več in glede na potrebe je treba izbrati pravi inkubator.

Sestava inkubatorja

Vsi inkubatorji so načeloma narejeni na enak način. Razlikujejo se glede na velikost in notranjo prostornino. Prav tako so nekateri bolj primerni za zadrževanje višjih temperatur, medtem, ko se ostali bolje obnesejo pri nizkih temperaturah.

Največkrat so inkubatorji narejeni iz nerjavečega jekla na zunanji strani in aluminija v notranji kabini. Inkubatorji imajo velikokrat steklo na vratih. Tako lahko vidite v notranjost in spremljate napredek. Seveda pa mora imeti vsak inkubator tudi zaslon, kjer lahko upravljate z nastavitvami.